BMDA 2021

Το έργο CHANGE συμμετείχε με επιτυχία στο workshop Big Mobility Data Analytics (BMDA 2021) που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η μελέτη που έγινε στα πλαίσια του έργου με τίτλο “A Denoising Hybrid Model for Anomaly Detection in Trajectory Sequences“.

Η δημοσίευση επικεντρώνεται στην ανίχνευση παράταιρων οδηγικών συμπεριφορών, αναλύοντας τις τροχιές των διαδρομών που ακολουθήθηκαν. Σκοπός της μελέτης ήταν η εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε ένα σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων ώστε να ειδοποιείται ο διαχειριστής του συστήματος για μη αναμενόμενες ενέργειες από τους ποδηλάτες.

2η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου

Την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 10.00, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εταίρων του έργου και των εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου με αντικείμενο την ενημέρωση των τελευταίων, σχετικά με την πορεία και τα έως τώρα επιτεύγματα του έργου καθώς και τα επικείμενα βήματα αυτού.

Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Πολίτης με μια σύντομη αναφορά στα έως τώρα επιτεύγματα, τις υλοποιούμενες δράσεις του έργου ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το έργο λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το έργο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς τους επόμενους μήνες εκπληρώνοντας στο μέγιστο βαθμό την αρχική του στοχοθεσία.

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Γιώργου Κείκογλου από την εταιρεία Brainbox σχετικά με τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 1 και αφορούσαν την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Ευθύμη Παπαδόπουλο, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, ο οποίος περιέγραψε τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 2 του έργου και ειδικότερα την ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την προτυποποίηση της ζήτησης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Λάζαρος Αποστολίδης, συνεργάτης του ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ, ο οποίος παρουσίασε την πλατφόρμα i-CHANGE, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου και αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με τον χρήστη.

Εν συνεχεία ακολούθησε η παρουσίαση των υλοποιούμενων δράσεων του έργου από τον κ. Φυρογένη Ιωάννη, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, που συνίστανται σε διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση της χρήσης κοινοχρήστων ποδηλάτων, αλλά και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της ίδια της επιχείρησης.

Οι παρουσιάσεις αναφορικά με την πορεία του έργου ολοκληρώθηκαν με μια παρουσίαση για τα βήματα που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα του έργου και με τα οποία θα ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο CHANGE από την κα. Βεράνη Ελένη, συνεργάτιδα του ΕΣΤ/ ΑΠΘ

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση ενός ερευνητικού έργου Interreg Europe, το οποίο κινείται και αυτό στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας καθόσον πραγματεύεται τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για τις δημόσιες συγκοινωνίες και απώτερο σκοπό τη συμπεριφορική αλλαγή των ανθρώπων προς πιο βιώσιμες συνήθειες μετακίνησης. Πρόκειται για το ερευνητικό έργο Pe4Trans και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την κα. Βάσια Αμπράση, μέλος της ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πήρε το λόγο ο κ. Πολίτης, ο οποίος συνόψισε τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους συμμετέχοντες.

Στους συμμετέχοντες που πήραν το λόγο ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Βορείου Ελλάδας κ. Αυγουστίδης, ο κ. Απόστολος Πρόιος ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, ο κ. Σάμ Σάμουελ ως εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, η κ. Μαρία Σίτη, μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμη Μπακογιάννη και ο κ. Αντώνης Ηλίας ως εκπρόσωπος του OK Thess.

Το σύνολο των συμμετεχόντων εξήραν την καινοτομία που διέπει το ερευνητικό έργο CHANGE και συμφώνησαν στην ανάγκη αρμονικής συνεργασίας όλων των φορέων για στοχευμένες δράσεις με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του ποδηλάτου ως εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης ειδικότερα.

Interreg Europe και CHANGE

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, τo έργο CHANGE συμμετείχε στο 4ο θεματικό εργαστήριο του έργου DESTI-SMART του Προγράμματος Interreg Europe, που είχε ως θέμα “Προώθηση του ποδηλάτου και της μετακίνησης πεζή σε τουριστικούς προορισμούς”, που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Greenways της Λετονίας (Latvian Greenways Association).

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου, προσκλήθηκε από την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, επικεφαλής εταίρος του έργου DESTI-SMART, να παρουσιάσει το CHANGE ως καλή πρακτική προώθησης των μετακινήσεων με ποδήλατο σε τουριστικούς προορισμούς μέσω της εφαρμογής καινοτόµων δράσεων και υπηρεσιών για την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων.

Λόγω των καινοτόμων στοιχείων του έργου, το CHANGE, επιλέχθηκε από το Πρόγραμμα Interreg Europe να συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα των καλών πρακτικών του Προγράμματος, δίνοντας την ευκαιρία σε ευρωπαϊκούς φορείς του τομέα των μεταφορών ή/και του τουρισμού να υιοθετήσουν τις καινοτομίες του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο του Interreg Europe

Ποδήλατα i-CHANGE για τους τουρίστες

Ποδήλατα του συστήματος i-CHANGE θα βρίσκονται έξω από μεγάλα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης για τους επισκέπτες της πόλης. Μια από τις δράσεις του έργου αποτελεί η αξιοποίηση των ποδηλάτων από τους τουρίστες.

Το έργο CHANGE σε συνεργασία με μεγάλα ξενοδοχεία θα διαθέτει κουπόνια για δωρεάν χρόνο ποδηλασίας. Οι πελάτες των ξενοδοχείων θα προμηθεύονται τα κουπόνια από τη ρεσεψιόν του εκάστοτε ξενοδοχείου, ενώ ποδήλατα έτοιμα προς χρήση θα βρίσκονται διαρκώς έξω από αυτά.

Τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στη δράση είναι τα:

– Mediterranean Palace Hotel
Grand Hotel Palace
Excelsior Hotel
City Hotel

Ο Δ. Θεσσαλονίκης κινείται με ποδήλατα i-CHANGE

Μια από τις δράσεις του έργου εστιάζει στην παρότρυνση των πολιτών ώστε να αξιοποιήσουν τα ποδήλατα της πλατφόρμας i-CHANGE για μετακίνηση από και προς την εργασία τους. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, οι εταίροι του έργου έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές  με διάφορους φορείς με σκοπό να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους τους (π.χ. κουπόνια με δωρεάν χρόνο) ώστε να χρησιμοποιήσουν ένα από τα ποδήλατα του συστήματος.

Ύστερα από τη συνάντηση του συντονιστή του έργου κ. Πολίτη Ιωάννη με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Δρόσο Τσαβλή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δέχτηκε να συμμετάσχει στη δράση «Μετακίνηση προς / από εργασία» του έργου ενημερώνοντας τους εργαζομένους στο Δήμο για τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μετακινήσεις των εργαζομένων του Δήμου που θα ενταχθούν στη δράση «Μετακίνηση προς / από εργασία».

Το CHANGE στα ΜΜΕ

Την περίοδο του καλοκαιριού οι εταίροι του έργου οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία δυο εκδηλώσεις με επίκεντρο το ποδήλατο. Την πρώτη στις 03 Ιουνίου που είχε ως στόχο την προώθηση των κοινοχρήστων ποδηλάτων του συστήματος και τη δεύτερη στις 31 Ιουλίου για την παρουσίαση του πρώτου πανελλαδικά ποδηλάτου για ΑΜΕΑ.

Και οι δυο εκδηλώσεις καλύφθηκαν εκτενώς από το σύνολο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση του Ιουνίου παρουσιάστηκε από τα:

Ενώ του Ιουλίου από τα:

 

Ποδήλατο για ΑΜΕΑ

Την Παρασκευή 31/07/2020 και ώρα 11.00 π.μ, στο ποδηλατόδρομο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του πρώτου ποδηλάτου για ΑΜΕΑ πανελλαδικά.

Αν στο πρόσφατο παρελθόν μια βόλτα με ποδήλατο για ΑΜΕΑ έμοιαζε δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, πλέον, για τη Θεσσαλονίκη θα αποτελεί πραγματικότητα. Πρόκειται για μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό, που προβλέπει στη συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε μια συλλογική εμπειρία, στη βόλτα με ποδήλατο με κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο (προβλέπεται
συνοδός- οδηγός για το ποδήλατο) που υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν απαγορευτική.Κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται ένα μικρό πρώτο βήμα, προς τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου τοπίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποδήλατο θα διατεθεί δωρεάν για διάρκεια ενός έτους στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραπληγικών.

Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης (ICCSA 2020)

Από τις 10 δημοσιεύσεις που συμμετείχαν στο workshop Advances of Modelling Micromobility in Urban Spaces (AMMUS) του συνεδρίου ICCSA2020, η δημοσίευση του έργου “i-CHANGE: A platform for managing a dockless bike sharing system“, που παρουσιάζει την πλατφόρμα i-CHANGE, βραβεύτηκε ως η καλύτερη (best paper award).

Μια σημαντική επιτυχία για το έργο και την μέχρι τώρα πρόοδο του. Η πλατφόρμα, μετά από τα εύσημα που απέσπασε, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να εξελίσσεται με την προσθήκη ακόμα περισσοτέρων λειτουργιών για τους χρήστες και το διαχειριστή του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων.

ICCSA 2020

Παρουσία θα έχει το έργο CHANGE στο συνέδριο ICCSA 2020 και ειδικότερα στο workshop Advances of Modelling Micromobility in Urban Spaces  (AMMUS) στο οποίο έγιναν δεκτές δυο δημοσιεύσεις που ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις είναι οι:

  • Understanding Willingness to Use Dockless Bike Sharing Systems through Tree and Forest Analytics
  • i-CHANGE: A platform for managing a dockless bike sharing system

με την πρώτη να επικεντρώνεται στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία ενός συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και τη δεύτερη να παρουσιάζει την πλατφόρμα i-CHANGE.

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την προώθηση των ποδηλάτων του συστήματος που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου CHANGE. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ο οποίος στην ομιλία του δεσμεύτηκε για την εγκαθίδρυση δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα διασχίζουν τη Θεσσαλονίκη από το ανατολικό μέχρι και το δυτικό άκρο. Όπως δήλωσε, στόχος του Δήμου είναι να τετραπλασιαστεί το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας, ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ κ. Καλογερούδης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ κ. Τόσκας, ο κ. Παύλος Παπαδόπουλος και ο κ. Πολίτης Γιάννης επίκουρος καθηγητής συγκοινωνιακού πολιτισμού στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και συντονιστής του έργου.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο κ. Πολίτης Γιάννης απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα, εκ μέρους όλων των εταίρων του έργου.

Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης