Την Πέμπτη 12/07/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (6ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο την έναρξη και πορεία υλοποίησης του έργου.