Την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 12.00, συγκεντρώθηκαν στη γυάλινη αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (αίθουσα τηλεδιασκέψεων) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου με αντικείμενο την ενημέρωση αυτών σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), του Ινστιτούτου Μεταφορών/ ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και του Ok Thess.