Την Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox (4ος όροφος, Ανδριανουπόλεως 11 & Θερμαϊκού 2), έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο το συντονισμό των επερχόμενων παραδοτέων.