Την Τρίτη 02/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. εκπρόσωποι των εταίρων για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την πρόοδο του έργου καθώς και τα μελλοντικά βήματα. Παρουσία της εταιρείας BrainBox πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αφορούν τις υπηρεσίες διαμοιρασμού οχημάτων (ποδηλάτων/scooters).