Την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με κύριο αντικείμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου, τα επερχόμενα παραδοτέα και τις μελλοντικές κινήσεις. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν ήταν και ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων