Την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ εκπρόσωποι όλων των εταίρων με αντικέιμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η υλοποίηση της πλατφόρμας i-CHANGE και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν.