Την Τετάρτη 26/02/2020 και ώρα 10.00 π.μ, στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου. Γενικό θέμα συζήτησης ήταν η πορεία του έργου και τα μελλοντικά βήματα. Ειδικότερα, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τις επερχόμενες δράσεις και τη συνεργασία των εταίρων με σκοπό τη βέλτιστη εκπλήρωση τους.