Την Πέμπτη 07/05/2020 και ώρα 12.00 μ.μ, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των εταίρων του έργου.
Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τη συζήτηση γύρω από τις επερχόμενες δράσεις του έργου, τόσο για αυτές που αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα  (π.χ. παιχνιδοποίηση) όσο και για αυτές που έπονται χρονικά (π.χ. μετακίνηση προς/από την εργασία).