Παρουσία θα έχει το έργο CHANGE στο συνέδριο ICCSA 2020 και ειδικότερα στο workshop Advances of Modelling Micromobility in Urban Spaces  (AMMUS) στο οποίο έγιναν δεκτές δυο δημοσιεύσεις που ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις είναι οι:

  • Understanding Willingness to Use Dockless Bike Sharing Systems through Tree and Forest Analytics
  • i-CHANGE: A platform for managing a dockless bike sharing system

με την πρώτη να επικεντρώνεται στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία ενός συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και τη δεύτερη να παρουσιάζει την πλατφόρμα i-CHANGE.