Την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 10.00, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εταίρων του έργου και των εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου με αντικείμενο την ενημέρωση των τελευταίων, σχετικά με την πορεία και τα έως τώρα επιτεύγματα του έργου καθώς και τα επικείμενα βήματα αυτού.

Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Πολίτης με μια σύντομη αναφορά στα έως τώρα επιτεύγματα, τις υλοποιούμενες δράσεις του έργου ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το έργο λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το έργο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς τους επόμενους μήνες εκπληρώνοντας στο μέγιστο βαθμό την αρχική του στοχοθεσία.

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Γιώργου Κείκογλου από την εταιρεία Brainbox σχετικά με τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 1 και αφορούσαν την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Ευθύμη Παπαδόπουλο, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, ο οποίος περιέγραψε τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 2 του έργου και ειδικότερα την ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την προτυποποίηση της ζήτησης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Λάζαρος Αποστολίδης, συνεργάτης του ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ, ο οποίος παρουσίασε την πλατφόρμα i-CHANGE, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου και αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με τον χρήστη.

Εν συνεχεία ακολούθησε η παρουσίαση των υλοποιούμενων δράσεων του έργου από τον κ. Φυρογένη Ιωάννη, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, που συνίστανται σε διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση της χρήσης κοινοχρήστων ποδηλάτων, αλλά και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της ίδια της επιχείρησης.

Οι παρουσιάσεις αναφορικά με την πορεία του έργου ολοκληρώθηκαν με μια παρουσίαση για τα βήματα που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα του έργου και με τα οποία θα ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο CHANGE από την κα. Βεράνη Ελένη, συνεργάτιδα του ΕΣΤ/ ΑΠΘ

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση ενός ερευνητικού έργου Interreg Europe, το οποίο κινείται και αυτό στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας καθόσον πραγματεύεται τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για τις δημόσιες συγκοινωνίες και απώτερο σκοπό τη συμπεριφορική αλλαγή των ανθρώπων προς πιο βιώσιμες συνήθειες μετακίνησης. Πρόκειται για το ερευνητικό έργο Pe4Trans και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την κα. Βάσια Αμπράση, μέλος της ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πήρε το λόγο ο κ. Πολίτης, ο οποίος συνόψισε τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους συμμετέχοντες.

Στους συμμετέχοντες που πήραν το λόγο ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Βορείου Ελλάδας κ. Αυγουστίδης, ο κ. Απόστολος Πρόιος ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, ο κ. Σάμ Σάμουελ ως εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, η κ. Μαρία Σίτη, μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμη Μπακογιάννη και ο κ. Αντώνης Ηλίας ως εκπρόσωπος του OK Thess.

Το σύνολο των συμμετεχόντων εξήραν την καινοτομία που διέπει το ερευνητικό έργο CHANGE και συμφώνησαν στην ανάγκη αρμονικής συνεργασίας όλων των φορέων για στοχευμένες δράσεις με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του ποδηλάτου ως εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης ειδικότερα.