Το έργο CHANGE συμμετείχε με επιτυχία στο workshop Big Mobility Data Analytics (BMDA 2021) που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η μελέτη που έγινε στα πλαίσια του έργου με τίτλο “A Denoising Hybrid Model for Anomaly Detection in Trajectory Sequences“.

Η δημοσίευση επικεντρώνεται στην ανίχνευση παράταιρων οδηγικών συμπεριφορών, αναλύοντας τις τροχιές των διαδρομών που ακολουθήθηκαν. Σκοπός της μελέτης ήταν η εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε ένα σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων ώστε να ειδοποιείται ο διαχειριστής του συστήματος για μη αναμενόμενες ενέργειες από τους ποδηλάτες.