8η Συνάντηση Εταίρων Έργου (Τηλεδιάσκεψη)

Την Πέμπτη 07/05/2020 και ώρα 12.00 μ.μ, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των εταίρων του έργου.
Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τη συζήτηση γύρω από τις επερχόμενες δράσεις του έργου, τόσο για αυτές που αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα  (π.χ. παιχνιδοποίηση) όσο και για αυτές που έπονται χρονικά (π.χ. μετακίνηση προς/από την εργασία).

7η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 26/02/2020 και ώρα 10.00 π.μ, στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου. Γενικό θέμα συζήτησης ήταν η πορεία του έργου και τα μελλοντικά βήματα. Ειδικότερα, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τις επερχόμενες δράσεις και τη συνεργασία των εταίρων με σκοπό τη βέλτιστη εκπλήρωση τους.

 

 

6η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ εκπρόσωποι όλων των εταίρων με αντικέιμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η υλοποίηση της πλατφόρμας i-CHANGE και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν.

5η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με κύριο αντικείμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου, τα επερχόμενα παραδοτέα και τις μελλοντικές κινήσεις. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν ήταν και ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων

 

4η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τρίτη 02/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. εκπρόσωποι των εταίρων για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την πρόοδο του έργου καθώς και τα μελλοντικά βήματα. Παρουσία της εταιρείας BrainBox πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αφορούν τις υπηρεσίες διαμοιρασμού οχημάτων (ποδηλάτων/scooters).

Συνάντηση εταίρων έργου με το Δήμο Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 12.00, συναντήθηκαν στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13) εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και του Δήμου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την ενημέρωση και τη συζήτηση για τις δράσεις και το σύστημα ποδηλάτων που προτείνεται στα πλαίσια του έργου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε θετικά και έδειξε διατεθειμένος να προχωρήσει στην ενσωμάτωση του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων που θα αναπτυχθεί.

3η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (6ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο την πρόοδο του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Συζητήθηκαν θέματα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, την προμήθεια εξοπλισμού και τη συγγραφή παραδοτέων.

2η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox (4ος όροφος, Ανδριανουπόλεως 11 & Θερμαϊκού 2), έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο το συντονισμό των επερχόμενων παραδοτέων.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου

Την Τετάρτη 25/07/2018 και ώρα 12.00, συγκεντρώθηκαν στη γυάλινη αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (αίθουσα τηλεδιασκέψεων) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου με αντικείμενο την ενημέρωση αυτών σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), του Ινστιτούτου Μεταφορών/ ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και του Ok Thess.

1η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Πέμπτη 12/07/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (6ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο την έναρξη και πορεία υλοποίησης του έργου.

Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης