Τελική Ημερίδα Κοινοποίησης Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών Αποτελεσμάτων

Η Τελική Ημερίδα Κοινοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του COVID-19, την Τετάρτη 08-12-2021, ώρα 09.00π.μ. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την συνολική πορεία και τα επιτεύγματα του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η κα. Παπαδάκη Καλλιόπη ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μπακογιάννη Ευθύμη, ο κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Σάμουελ Σαμ ως εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Παπαντωνίου Παναγιώτης, ο κ. Νικηφοριάδης Ανδρέας ως εκπρόσωπος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Πολίτης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στη συνάντηση, έκανε μια εισαγωγή για τον σκοπό της εκδήλωσης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί-παρεμβάσεις από προσκεκλημένους φορείς ενώ στο πλαίσιο της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της κοινόχρηστης μετακίνησης» από τον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Νικήτα Αλέξανδρο, Reader in Smart Transport, Huddersfield Business School, University of Huddersfield.

Ο κ. Πολίτης Ιωάννης πραγματοποίησε μία γενική παρουσίαση του ερευνητικού έργου. Αναφέρθηκε εν συντομία στην πορεία του έργου με αναφορά στις διάφορες Ενότητες Εργασιών καθώς και στα επιτεύγματα και στις υλοποιημένες δράσεις του έργου. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Κεΐκογλου Γιώργου από την εταιρεία Brainbox σχετικά με την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων. Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Ευθύμη Παπαδόπουλο, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, ο οποίος περιέγραψε την ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την προτυποποίηση της ζήτησης κοινόχρηστων ποδηλάτων. Έπειτα, πήρε το λόγο ο κ. Αποστολίδης Λάζαρος, ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ, ο οποίος παρουσίασε την πλατφόρμα i-CHANGE, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης Ενότητας Εργασίας του Έργου και αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με τον χρήστη. Η επόμενη παρουσίαση από την κα. Βεράνη Ελένη και τον κ. Φυρογένη Ιωάννη, συνεργάτες του ΕΣΤ/ΑΠΘ περιλάμβανε την παρουσίαση των υλοποιημένων δράσεων του έργου. Οι δράσεις αυτές αποτελούν τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες του έργου που αποσκοπούν στη διεύρυνση της χρήσης κοινοχρήστων ποδηλάτων, αλλά και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της ίδια της επιχείρησης. Ο κ. Αποστολίδης Λάζαρος και ο κ. Παπαδόπουλος Ευθύμης παρουσίασαν από κοινού την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου τόσο στο σύστημα όσο και στην ίδια την πόλη. Η επόμενη παρουσίαση αφορούσε την αξιοποίηση και επιχειρηματική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Η κα. Μαργαριτίδου Άρτεμις, σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο κ. Σκαπέρδας Σωτήρης, σύμβουλος Επιχειρήσεων από την εταιρία LEVER παρουσίασαν την μελέτη σκοπιμότητας των δράσεων και των προϊόντων του έργου καθώς και τα επιχειρηματικά μοντέλα διαμοιρασμού της οικονομίας των κοινόχρηστων ποδηλάτων. Στη συνέχεια ο κ. Κεΐκογλου Γιώργος, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης που υλοποιείται από την BRAINBOΧ και αποτελεί και το τελευταίο παραδοτέο του έργου.

Ο κ. Πολίτης συνοψίζοντας ανέφερε ότι μέσα από αυτή την συνεργασία και σύμπραξη ερευνητικών φορέων και εταιριών κατόρθωσαν όλοι οι εταίροι να συνεργαστούν επιτυχημένα και να σμιλεύσουν τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις υπήρχαν. Σε ότι αφορά το έργο, προέκυψε ότι το τεχνολογικό αποτύπωμα και όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του έργου ικανοποιήθηκαν πλήρως, παρά τους όποιους περιορισμούς και καθυστερήσεις επέφερε η πανδημία του Covid-19.

Ακολουθεί το video της καταγραφής της τελικής ημερίδας του έργου

Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης