2η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου

Την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 10.00, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εταίρων του έργου και των εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του έργου με αντικείμενο την ενημέρωση των τελευταίων, σχετικά με την πορεία και τα έως τώρα επιτεύγματα του έργου καθώς και τα επικείμενα βήματα αυτού.

Την τηλεδιάσκεψη άνοιξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Πολίτης με μια σύντομη αναφορά στα έως τώρα επιτεύγματα, τις υλοποιούμενες δράσεις του έργου ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το έργο λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το έργο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς τους επόμενους μήνες εκπληρώνοντας στο μέγιστο βαθμό την αρχική του στοχοθεσία.

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Γιώργου Κείκογλου από την εταιρεία Brainbox σχετικά με τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 1 και αφορούσαν την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.

Ακολούθησε η παρουσίαση από τον κ. Ευθύμη Παπαδόπουλο, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, ο οποίος περιέγραψε τις εργασίες που έλαβαν χώρα κατά την εκπόνηση της Ενότητας Εργασίας 2 του έργου και ειδικότερα την ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων για την προτυποποίηση της ζήτησης κοινόχρηστων ποδηλάτων

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Λάζαρος Αποστολίδης, συνεργάτης του ΙΠΤΗΛ/ ΕΚΕΤΑ, ο οποίος παρουσίασε την πλατφόρμα i-CHANGE, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου και αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με τον χρήστη.

Εν συνεχεία ακολούθησε η παρουσίαση των υλοποιούμενων δράσεων του έργου από τον κ. Φυρογένη Ιωάννη, συνεργάτη του ΕΣΤ/ ΑΠΘ, που συνίστανται σε διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διεύρυνση της χρήσης κοινοχρήστων ποδηλάτων, αλλά και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της ίδια της επιχείρησης.

Οι παρουσιάσεις αναφορικά με την πορεία του έργου ολοκληρώθηκαν με μια παρουσίαση για τα βήματα που θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα του έργου και με τα οποία θα ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο CHANGE από την κα. Βεράνη Ελένη, συνεργάτιδα του ΕΣΤ/ ΑΠΘ

Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση ενός ερευνητικού έργου Interreg Europe, το οποίο κινείται και αυτό στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας καθόσον πραγματεύεται τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για τις δημόσιες συγκοινωνίες και απώτερο σκοπό τη συμπεριφορική αλλαγή των ανθρώπων προς πιο βιώσιμες συνήθειες μετακίνησης. Πρόκειται για το ερευνητικό έργο Pe4Trans και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την κα. Βάσια Αμπράση, μέλος της ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων πήρε το λόγο ο κ. Πολίτης, ο οποίος συνόψισε τα όσα ενδιαφέροντα ακούστηκαν και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους συμμετέχοντες.

Στους συμμετέχοντες που πήραν το λόγο ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Βορείου Ελλάδας κ. Αυγουστίδης, ο κ. Απόστολος Πρόιος ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, ο κ. Σάμ Σάμουελ ως εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, η κ. Μαρία Σίτη, μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμη Μπακογιάννη και ο κ. Αντώνης Ηλίας ως εκπρόσωπος του OK Thess.

Το σύνολο των συμμετεχόντων εξήραν την καινοτομία που διέπει το ερευνητικό έργο CHANGE και συμφώνησαν στην ανάγκη αρμονικής συνεργασίας όλων των φορέων για στοχευμένες δράσεις με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του ποδηλάτου ως εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης ειδικότερα.

Ο Δ. Θεσσαλονίκης κινείται με ποδήλατα i-CHANGE

Μια από τις δράσεις του έργου εστιάζει στην παρότρυνση των πολιτών ώστε να αξιοποιήσουν τα ποδήλατα της πλατφόρμας i-CHANGE για μετακίνηση από και προς την εργασία τους. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, οι εταίροι του έργου έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές  με διάφορους φορείς με σκοπό να παρέχουν κίνητρα στους εργαζομένους τους (π.χ. κουπόνια με δωρεάν χρόνο) ώστε να χρησιμοποιήσουν ένα από τα ποδήλατα του συστήματος.

Ύστερα από τη συνάντηση του συντονιστή του έργου κ. Πολίτη Ιωάννη με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Δρόσο Τσαβλή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δέχτηκε να συμμετάσχει στη δράση «Μετακίνηση προς / από εργασία» του έργου ενημερώνοντας τους εργαζομένους στο Δήμο για τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μετακινήσεις των εργαζομένων του Δήμου που θα ενταχθούν στη δράση «Μετακίνηση προς / από εργασία».

8η Συνάντηση Εταίρων Έργου (Τηλεδιάσκεψη)

Την Πέμπτη 07/05/2020 και ώρα 12.00 μ.μ, σεβόμενοι τα μέτρα και τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των εταίρων του έργου.
Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τη συζήτηση γύρω από τις επερχόμενες δράσεις του έργου, τόσο για αυτές που αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα  (π.χ. παιχνιδοποίηση) όσο και για αυτές που έπονται χρονικά (π.χ. μετακίνηση προς/από την εργασία).

7η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 26/02/2020 και ώρα 10.00 π.μ, στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου. Γενικό θέμα συζήτησης ήταν η πορεία του έργου και τα μελλοντικά βήματα. Ειδικότερα, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τις επερχόμενες δράσεις και τη συνεργασία των εταίρων με σκοπό τη βέλτιστη εκπλήρωση τους.

 

 

6η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ εκπρόσωποι όλων των εταίρων με αντικέιμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η υλοποίηση της πλατφόρμας i-CHANGE και οι δράσεις που θα ακολουθήσουν.

5η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με κύριο αντικείμενο συζήτησης την πρόοδο του έργου, τα επερχόμενα παραδοτέα και τις μελλοντικές κινήσεις. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν ήταν και ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων

 

4η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τρίτη 02/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. εκπρόσωποι των εταίρων για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την πρόοδο του έργου καθώς και τα μελλοντικά βήματα. Παρουσία της εταιρείας BrainBox πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αφορούν τις υπηρεσίες διαμοιρασμού οχημάτων (ποδηλάτων/scooters).

Συνάντηση εταίρων έργου με το Δήμο Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 12.00, συναντήθηκαν στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13) εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και του Δήμου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την ενημέρωση και τη συζήτηση για τις δράσεις και το σύστημα ποδηλάτων που προτείνεται στα πλαίσια του έργου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε θετικά και έδειξε διατεθειμένος να προχωρήσει στην ενσωμάτωση του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων που θα αναπτυχθεί.

3η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων (6ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.) έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο την πρόοδο του έργου και τα μελλοντικά βήματα.

Συζητήθηκαν θέματα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, την προμήθεια εξοπλισμού και τη συγγραφή παραδοτέων.

2η Συνάντηση Εταίρων Έργου

Την Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας BrainBox (4ος όροφος, Ανδριανουπόλεως 11 & Θερμαϊκού 2), έπειτα από πρόσκληση του Επιστημονικού Υπευθύνου & Συντονιστή του έργου CHANGE, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου με αντικείμενο το συντονισμό των επερχόμενων παραδοτέων.

Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης