ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – Change

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του.

Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών αλλά και του συνόλου του περιεχομένου, χωρίς ωστόσο να είναι εγγυημένο τίποτε από τα παραπάνω. Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή για οποιασδήποτε φύσεως ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν από τη χρήση του.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαιώμα να προβεί οποτεδήποτε σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες θα είναι αδιάκοπες, απρόσκοπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη και προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης