ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2019

Politis, I., Fyrogenis, I., Papadopoulos, E., Nikolaidou, A., & Verani, E. (2019). Enhancing Micromobility economies through Bike Sharing Systems. In 9th International Congress on Transportation Research.

PDF (in Greek)
Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης