ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι εταίροι του έργου CHANGE καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) - Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδας, διαθέτοντας πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα.. Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ συμμετέχει σε αυτό το έργο ως συντονιστής και επικεφαλής εταίρος. Λειτουργεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με στόχο την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο πεδίο του Σχεδιασμού των Μεταφορών, αλλά και την ανάπτυξη νέων, τεχνολογικά και αναπτυξιακά καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών σε τρέχοντα συγκοινωνιακά ζητήματα, συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών.
Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Ιωάννης Πολίτης, Επίκ. Καθηγητής

Ιστότοπος

BrainBox Πληροφορική Α.Ε.

Η BRAINBOX Α.Ε. ξεκίνησε την πορεία της το 2008 και αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, Κύπρο και νοτιοανατολική Ευρώπη εταιρεία κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων (bike sharing) και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για λύσεις machine to machine (M2M) διαθέτοντας ήδη διεθνή παρουσία και εξαγωγικό χαρακτήρα. Η γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας και ο καινοτόμος χαρακτήρας της, οδήγησαν την εταιρεία στην ένταξη της στο δίκτυο της Endeavor, του πολύ γνωστού και καταξιωμένου διεθνή μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επιλέγει και στηρίζει τους πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες ανά τον κόσμο με τη βοήθεια των κορυφαίων επιχειρηματικών ηγετών και επενδυτών παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη ενώ συμβάλει στην αγορά εργασίας απασχολώντας προσωπικό σε αρκετές από τις πόλεις στις οποίες διαθέτει εγκαταστάσεις. Συνεργάζεται με μεγάλους ομίλους - χορηγούς των συστημάτων της από τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και του τραπεζικού χώρου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Βουλγαρούδης

Ιστότοπος

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Εργαστήριο Γνώσης και Πολυμέσων (MKLab)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα.
To EKETA συμμετέχει σε αυτό το έργο μέσω του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και πιο συγκεκριμένα μέσω της ομάδας του εργαστηρίου πολυμέσων (MKLab) το οποίο έχει σημαντική εμπειρία και τεχνολογική εξειδίκευση στις τεχνικές πτυχές που απαιτούνται για την ομαλή διεκπεραίωση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται στην συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές διαδικτυακές πηγές, την επεξεργασία τους και την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με σκοπό την δημιουργία διεπαφών προγραμματισμού και χρήστη για την υποστήριξη σύνθετων εφαρμογών και συστημάτων σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, ειδησεογραφία και ασφάλεια.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α' Βαθμίδας

Ιστότοπος

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς δραστηριότητας τη εταιρίας επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αξόνων, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής & ανάπτυξης, οργάνωσης, διοίκησης, πωλήσεων και marketing, η ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας και συνεργασίας, η τεχνική υποστήριξη οργανισμών Δημοσίου τομέα, η ένταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και η επιλογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών και η ικανοποίηση των αναγκών τους, πάντα με υψηλά πρότυπα ποιότητας, γεγονός που εξασφαλίζεται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με ηγέτιδες εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας στον χώρο του Consulting και του Human Resource διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ολοκληρωμένη καθετοποίηση των υπηρεσιών της, πάντα προς όφελος των πελατών της.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άρτεμις Μαργαριτίδου, Χωροτάκτης Μηχανικός

Ιστότοπος
Μέγεθος
Χρώμα Αντίθεσης