ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

# ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΕ 1.1 Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Δομής Έργου Ιούλιος 2018
ΠΕ 1.2 Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό – Ιστότοπος Έργου και Κοινωνικά Δίκτυα Αύγουστος 2018
ΠΕ 1.3 Διερεύνηση Διεθνών Καλών Πρακτικών Σεπτέμβριος 2018
ΠΕ 1.4 Διερεύνηση Αναγκών και Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής Συστήματος Καταγραφής Μετακινήσεων Οκτώβριος 2018
ΠΕ 1.5 Έρευνα Αγοράς Εξοπλισμού Καταγραφής Μετακινήσεων Νοέμβριος 2018
ΠΕ 1.6 Ανάπτυξη Λογισμικού και Υλικού Συστήματος Φεβρουάριος 2019